O firmie

Agencja Detektywistyczna FOX – Krzysztof Górniak, jest wpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rejestru  przedsiębiorstw prowadzących działalność koncesjonowaną w zakresie usług detektywistycznych.

Właściciel: Krzysztof Górniak – licencjonowany prywatny detektyw.

Licencja nr 446 wydana przez  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Agencja zatrudnia wykwalifikowaną kadrę licencjonowanych detektywów, z wieloletnim doświadczeniem w pionach operacyjnych Policji oraz w Służbach Specjalnych, dysponujących rozległą wiedzą z zakresu elektroniki, informatyki, kryminalistyki i psychologii.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę 15.000 euro – gwarancją i zabezpieczeniem dla Klientów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych z późn. zmianami. Dz. U. z 2002 r. nr 12 poz. 110.